Nasi przyjaciele

Twórcze mamy

strona www.tworczemamy.pl

http://www.tworczemamy.pl/
Jesteśmy grupą mam, które chcą czerpać prawdziwą radość z macierzyństwa i odkrywać swoją kobiecość. Chcemy się spotykać, by czasem odetchnąć od naszych obowiązków; by zrobić coś dla siebie, a przez to także dla naszych dzieci i mężów; by dzielić się wiedzą i doświadczeniem, a czasem otrzymać i dawać wsparcie. Zależy nam na tym, by otwarcie mówić, że powołanie do macierzyństwa wiąże się z bezcenną pracą, często niedocenianą, ale też pełną radości i okazji do ciągłego rozwoju. Potrzebujemy więzi z innymi kobietami, które napełnią nas energią, twórczością, a czasem dystansem do własnych problemów. Ważna jest dla nas wspólna modlitwa i poprzez naszą codzienność zbliżanie się do Boga.